Implant to śruba umiejscowiona w kości, która zastępująca korzeń  zęba. W stomatologii znalazł zastosowanie zarówno do odbudowy pojedynczych braków zębowych jak i rozległych prac protetycznych. Spełnia on funkcję filaru na którym następnie mocuje się pracę protetyczną np. koronę, most czy protezę. Doskonale sprawdza się zarówno w stałych jak i ruchomych pracach protetycznych. Rekonstrukcja uzębienia pozwala na przywrócenie trwałego estetycznego uśmiechu, z funkcją zębów naturalnych. Uzupełnienie braków w łukach zębowych zapobiega chorobom przyzębia i utracie pozostałych własnych zębów.

Implant najczęściej wykonany jest z tytanu- metalu hipoalergicznego, nie wywołującego podrażnień, obojętnego dla organizmu ludzkiego. Stosowane są również implanty ceramiczne, pamiętać jednak należy o kruchości tego materiału.

Implantacja, jest zabiegiem polegającym na wkręceniu implantu w tkankę kostną w okolicy brakującego lub brakujących zębów. Procedurę tą przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub całkowitym. Poprzedza ją  skrupulatna diagnostyk w oparciu o badanie tomografii komputerowej, wywiad a często konsultacją ogólnomedyczną. Badanie TK pozwala nam na optymalne wybranie miejsca implantacji oraz rodzaju implantu, a w szczególnych przypadkach na wykonanie szablonu do tzw. Implantacji nawigowanej. Tego typu rozwiązania umożliwiają  precyzyjne umieszczenie wszczepu i np. jednoczesne obciążenie pracą prowizoryczną przygotowaną przed zabiegiem. Ostateczna praca protetyczna na implantach wykonana zostaje po okresie od 4 do 8 mies. od zabiegu. Jest to czas w którym doszło do całkowitej integracji kostnej implantu.

Implanty zębowe to rozwiązania dla pacjentów u których zakończył się wzrost kostny, tj. u kobiet  16-18 lat u mężczyzn 18-20 lat. Nie definiuje się jednak górnej granicy wiekowej. Pamiętać jednak należy, że z upływem czasu dochodzi do zaniku, przemodelowania wyrostka zębodołowego co  wielokrotnie utrudnia lub nawet uniemożliwia implantację. W takich sytuacjach często zabieg implantacji musi być poprzedzony zabiegiem odtwórczym tkanki kostnej- augmentacja kostna, co ostatecznie mocno wydłuża i podraża całe leczenie. Jedną ze składowych decydujących o końcowym sukcesie jest ogólne stan zdrowia pacjenta. Często zabieg poprzedzony jest konsultacją ogólnomedyczną z szeregiem badań laboratoryjnych takich jak:

-morfologia

-czas krwawienia, czas krzepnięcia

-cukier

-poziom wit.D3

-HIV

oraz uzyskaniem zgody internisty na zabieg wszczepienia implantu zębowego.

Wszczepy zębowe to również doskonałe rozwiązanie dla pacjentów bezzębnych, którzy nie tolerują tradycyjnych protez osiadających o rozległym zasięgu i słabym utrzymaniu. Wszczepienie min. dwóch implantów pozwala na mechaniczne utrzymanie protezy z jednoczesnym ograniczeniem jej zasięgu.  

Dużą grupę pacjentów implantologicznych stanowią osoby, które straciły ząb w przypadku urazu, lub konieczne było jego usunięcie. W tych przypadkach już sam moment ekstrakcji musi odbyć się z dużym poszanowaniem otaczających tkanek. Sam implant zaś zostaje wprowadzony natychmiastowo, w innym przypadku czekamy od 6-8 tyg . lub stosujemy implantację odroczoną po około 6 mies. Ten ostatni przypadek często wymaga stosowania procedury z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych.

Implanty to doskonała alternatywa dla tradycyjnych mostów. Pozwalają odbudować braki zębowe bez ingerencji w zęby okalające lukę – bez konieczności szlifowania zębów. W tego typu przypadkach najczęściej stosuje się zblokowane korony na implantach lub mosty na implantach w zależności od zasięgu braków zębowych.

Prace na implantach to rozwiązania które zdecydowanie podnoszą komfort codziennego funkcjonowania. Pamiętać jednak należy iż wymagają one systematycznej kontroli zarówno radiologicznej, higienizacyjnej a przede wszystkim zgryzowej. To przeciążenia artykulacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn utraty implantów. Innym czynnikiem generującym niepowodzenia jest brak przestrzegania zasad po zabiegowych, infekcje, czy też niewystarczająca ilość implantów do danej pracy protetycznej.

Ostatecznie jednak, odbudowy przy pomocy implantów uważa się za trwałe i estetyczne rozwiązania które wiernie odwzorowują naturalne uzębienie pacjentów.