Pacjent w podeszłym wieku

Zgłosił się do mnie pacjent w podeszłym wieku, z mocno zaawansowaną choroba przyzębia.

Efektem tego stanu była utrata dwóch siekaczy dolnych. Prosił mnie jedynie o zachowanie zębów sąsiednich. Rozpoczęliśmy prace przede wszystkim od profesjonalnej higienizacji. Następnym etapem była oszczędna preparacja dwóch zębów po każdej ze stron powstałej luki, pod „łapki” przyszłego mostu. Na postawie wycisków, w laboratorium powstał model, na którym technik wykonał pracę protetyczną. 

Zaznaczyć należy pełną indywidualizacje powstałego mostu, zarówno kolor, kształt zostały dopasowane do zębów sąsiednich pacjenta. W tym przypadku trzon mostu stanowi metal, natomiast zęby wykonane są z kompozytu. Reasumując mała ingerencja w zęby pacjenta, praca na stałe- nie do wyjmowania, poszanowanie już tak w tym przypadku zniszczonych tkanek przyzębia, dobre właściwości kosmetyczne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.