Praca protetyczna ruchoma

Praca protetyczna ruchoma dedykowana dla pacjentów z resztkowym uzębieniem, często zębami ruchomymi które niejednokrotnie pacjent gotów jest usunąć. 

Działa jak szynoproteza z czasem powodując stabilizację rozchwianych zębów. W zależności od ilości zębów mogę ograniczyć zasięg  płyty protezy, często pozostawiając wolne podniebienie. Minimalna ilość zębów dwa. Wymaga dość radykalnego szlifowania zębów filarowych co często wiąże się z ich uśmierceniem i obowiązkowym wzmocnieniem wkładem koronowo- korzeniowym. Oszlifowane zęby zaopatrzone są koronami metalowymi pierwotnymi, wtórne zaś znajdują się w protezie,  a nasadzane jedne na drugie dają bardzo dobrą siłę utrzymania protezy.

Tego typu rozwiązania protetyczne pozwalają zarówno pacjentowi na perfekcyjne utrzymanie higieny, jak i mnie na dokładną okresową rewizje części ruchomej i filarów protetycznych. W przypadku konieczności usunięcia któregoś z zębów filarowych proteza bo drobnych korektach nadal może być stosowana przez pacjenta. Rozwiązanie to wymaga systematycznej kontroli, podścieleń, w zamian oferując pewność funkcjonowania w każdej sytuacji, zadowalającą estetykę. 

Jest alternatywą z jednej strony dla protezy całkowitej lub rozległej częściowej, a z drugiej dla rozwiązań opartych na implantach.  

Reasumując, zanim pacjent podejmie decyzję o usunięciu resztkowego uzębienia warto skonsultować się ze mną pod kontem wykonania tego typu uzupełnienia.

Pacjent którego przedstawiam jako przykład przeszedł kila konsultacji, a proponowane prace ze względu na trudny przypadek zgryzowy, sięgały od protezy całkowitej po skomplikowane, rozciągnięte w czasie  rozwiązania implantologiczne. Nadmienię, iż leczenie to przeprowadziłem w 8 tygodni, a zawierało ono profesjonalną fazę higienizacyjną, leczenie chirurgiczne, leczenie endodontyczne i zachowawcze a następnie część protetyczną. Pacjent w żadnym momencie nie był pozbawiony zębów, mógł normalnie oddawać się swoim codziennym obowiązkom.