Wzmocniłem ząb koroną pełnoceramiczną na cyrkonie

Pacjentka z pięknym uśmiechem nienaganną higieną, młoda osoba, która w przeszłości musiała mieć leczonego kanałowo wspomnianego zęba.

Ze względu na konieczność powtórnego leczenia endodontycznego, a w konsekwencji znacznego osłabienia zęba i defektu kosmetycznego zdecydowałem o wzmocnieniu zęba koroną pełnoceramiczną na cyrkonie. Jest to praca ceramiczna polegająca na preparacji zęba z każdej powierzchni o około1,2 mm a następnie zacementowaniu na powstałym kikucie korony. 

Jest to uzupełnienie stałe tzn. nie wyjmowane przez pacjenta z ust. Dokładna preparacja w powiększeniu, ścisła współpraca  z laboratorium pozwala nam cieszyć się rekonstrukcjami maksymalnie zbliżonymi do naturalnych zębów pacjenta. Efekt końcowy z dnia złożenia pracy, napawa mnie optymizmem i mam nadzieje, że będę mógł się podzielić dłuższą obserwacją tego przypadku.